Avís legal

Aquesta pàgina té caràcter informatiu i d'exclusiu ús personal, tenint per objecte facilitar el coneixement al públic en general, dels productes i serveis oferts. L'accés al lloc web és, en principi, gratuït, sense perjudici que la contractació de productes o serveis a través del lloc web estigui subjecta a una contraprestació econòmica.
L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic, ia respectar les condicions d'ús establertes per l'empresa.

Propietat intel · lectual i industrial

L'empresa és titular dels drets de Propietat Intel · lectual sobre el contingut d'aquest lloc web, incloent, a manera enunciativa i sense caràcter limitatiu, disseny gràfic, codis, fonts, textos, imatges, vídeos, marques, logotips o signes distintius, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització.
Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del lloc web, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès.
La lesió per part de tercers dels drets de Propietat Intel · lectual o qualsevol altre dret sobre el contingut d'aquest lloc web, titularitat de l'empresa, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Contingut Web i enllaços

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta; per això l'empresa, no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, integritat o veracitat d'aquesta informació, així com tampoc de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc web, ni dels possibles errors en el accés a la mateixa. Al mateix temps l'empresa es reserva el dret a suspendre temporalment l'accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís.
Aquest lloc web conté enllaços (links) a pàgines externes, no sent l'empresa responsable dels continguts d'aquestes pàgines (sent responsabilitat de l'usuari, de regir pels termes i condicions d'utilització de les pàgines consultades) ni del mal ús ni les activitats contràries a la llei la moral o l'ordre públic que facin els usuaris en aquestes pàgines.
Al mateix temps l'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web s'ha de fer a la pàgina principal del lloc web, quedant prohibida la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de l'empresa.

Modificació dels termes i condicions d'ús

Les presents condicions generals i les particulars que eventualment puguin establir-se, i amb la redacció que presentin en cada moment, tenen una durada indefinida, i romandran en vigor mentre el portal continuï actiu. L'empresa es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com el seu contingut.

Legislació i jurisdicció aplicables

Les presents condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola, acordant les parts sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, en cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l'aplicació o interpretació de les mateixes..